សូមស្វាគមន៍! មកកាន់មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលរីជេណឺរេធីវ២១+

ម៉ោងធ្វើការ : ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 7h ព្រឹកដល់ 10h យប់
  ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង : 095 666 990, 069 766 990

ឯកទេស សម្ភព និងរោគស្ត្រី

បំរុងក្រឡាភ្លើង គឺជាជំងឺមួយដែលអាចបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់ស្រ្តីកំពុងមានផ្ទៃពោះ និងទារកនៅក្នុងផ្ទៃ វាស្តែងចេញតាមរយៈសំពាធឈាមកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ (ស្ត្រីមិនធ្លាប់មានអាការៈលើសឈាមមុនពេលមានផ្ទៃពោះ) មានការជ្រាបចេញជាតិប្រូតេអ៊ីនតាមទឹកនោមជាដើម…។