សូមស្វាគមន៍! មកកាន់មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលរីជេណឺរេធីវ២១+

ម៉ោងធ្វើការ : ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 7h ព្រឹកដល់ 10h យប់
  ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង : 095 666 990, 069 766 990

ព្យាបាលជួសជុល និងកែលម្អមុខងារសរីរាង្គ

អុកស៊ីហ្សែនជាឧស្ម័នយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវិត តែវាមានប្រមាណតែ 21% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបរិយាកាសសម្រាប់ខ្យល់ដង្ហើម។ ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ បានបំលែងអុកស៊ីហ្សែនពីបរិយាកាសឲ្យវាមានកំហាប់ខ្ពស់លើស 100% សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។

 

ព្យាបាលជួសជុល និងកែលម្អមុខងារសរីរាង្គ (HBOT) ជាក្តីសង្ឃឹមនៃការជាសះស្បើយរបស់ជម្ងឺរ៉ាំរ៉ៃ និងជំរុញការជួសជុលសរីរាងកាយយើងកុំឲ្យចាស់ទ្រុឌទ្រោមលឿន។