សូមស្វាគមន៍! មកកាន់មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលរីជេណឺរេធីវ២១+

ម៉ោងធ្វើការ : ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 7h ព្រឹកដល់ 10h យប់
  ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង : 095 666 990, 069 766 990

ព្យាបាលជួសជុល និងកែលម្អមុខងារសរីរាង្គ

ជំងឺស្មុគស្មាញ និងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ ជាទូទៅកើតឡើងបន្តិចម្តងៗ ដោយសារមានវិបត្តិមេតាប៉ូលីសឹម វិបត្តិប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ វិបត្តិកង្វះវីតាមីន និងសារធាតុចិញ្ចឹមរាង្គកាយ កង្វះអង់ស៊ីម វិបត្តិអរម៉ូនមួយចំនួន និងវិបត្តិប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយ។

វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញខាងវេជ្ជសាស្ត្រកកើតថ្មីជួសជុលសរីរាង្គនៅគ្លីនិកយើងខ្ញុំអាចជួយលោកអ្នកបានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះឲ្យប្រសើរឡើង។