សូមស្វាគមន៍! មកកាន់មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលរីជេណឺរេធីវ២១+

ម៉ោងធ្វើការ : ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 7h ព្រឹកដល់ 10h យប់
  ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង : 095 666 990, 069 766 990

កម្មវិធីពន្យារភាពចាស់ពីខាងក្នុង Longevity Programs

ទប់ស្កាត់ភាពចាស់សឹករិចរិលនៃកោសិកាដែលចាស់ទៅតាមវ័យ ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃវេជ្ជសាស្រ្តកកើតថ្មី ដោយការសម្រួលមេតាប៉ូលីសកោសិកាឲ្យមកប្រក្រតីវិញ រួមជាមួយការជួសជុលសរីរាង្គ ដោយកោសិកាមេដើមគឺស្ទឹមសែល Stem Cell Therapy។

ការព្យាបាលនេះគឺអនុវត្តទៅតាមក្បួនវេជ្ជសាស្រ្តបែបថ្មី ដែលក្រុមគ្រូពេទ្យ នៅប្រទេសជឿនលឿនបានអនុវត្តដោយជោគជ័យជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។

ក្រុមអ្នកជំនាញនៅគ្លីនិកយើងបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពីប្រទេសថៃ ប្រទេសអូស្ត្រាលី និងញ៉ូសឺឡែន។ ពួកយើងជាសមាជិករបស់ APBMT, ASH, A4M AND WORLD REGENERATIVE MEDICINE។