សូមស្វាគមន៍! មកកាន់មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលរីជេណឺរេធីវ២១+

ម៉ោងធ្វើការ : ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 7h ព្រឹកដល់ 10h យប់
  ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង : 095 666 990, 069 766 990

Doctor

វេជ្ជបណ្ឌិត ឈ្នាង វិចិត្រ
Dr. CHHNEANG Vichet

ឯកទេស ជំងឺសើស្បែក និងឡាស៊ែ Dermatology and Laser Surgery

  1. ផ្នែកថែរក្សាសម្រស់
  2. ផ្នែកម៉ាស្សាស្បែក
  3. ព្យាបាលដោយម៉ាស៊ីន
  4. ជំងឺសើស្បែក

food subscription box

- personel sağlık