សូមស្វាគមន៍! មកកាន់មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលរីជេណឺរេធីវ២១+

ម៉ោងធ្វើការ : ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 7h ព្រឹកដល់ 10h យប់
  ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង : 095 666 990, 069 766 990

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

គ្លីនិកRegenerative Clinic 21+ យើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ថែមទៀតដូចជា៖

  1. វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកទូទៅ (ចំនួន២នាក់)
  2. គិលានុបដ្ឋាយិកា (ចំនួន១នាក់)

សូមផ្ញើរCV និង​ Cover letter ទៅកាន់ E-mail: hrmanager.clinic21@gmail.com

ឬផ្ញើរមកកាន់លេខតេលេក្រាម 015 200 825 or 085 818 641

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *