សូមស្វាគមន៍! មកកាន់មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលរីជេណឺរេធីវ២១+

ម៉ោងធ្វើការ : ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 7h ព្រឹកដល់ 10h យប់
  ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង : 095 666 990, 069 766 990

ជំងឺអាលែកហ្ស៊ី អាចជាដាច់ដោយវិធីព្យាបាល Allergy Stop

Allergy Stop ជាវិធីសាស្ត្រថ្មី ព្យាបាលអាលែកហ្ស៊ី ឲ្យជាសះស្បើយបាន! ស្ទើរតែគ្រប់សារធាតុទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកអាចដើរតួរជាភ្នាក់ងារបង្ករជំងឺអាលែកហ្ស៊ី (Allergy) ប្រតិកម្មស្បែក។

រោគសញ្ញាអាលែកហ្ស៊ីមាន៖ កណ្តាស់ ភ្នែកក្រហមឬស្ងួត ពិបាកដកដង្ហើម ប្រតិកម្មស្បែករមាស់ ក្រហមស្បែក បញ្ហាក្រពះពោះវៀន ។ល។ ជាង 90% នៃអាលែកហ្ស៊ី បណ្តាលមកពីប្រព័ន្ធការពារ IgE ដែលនាំឲ្យមានប្រត្តិកម្មហួសប្រមាណទៅនឹងវត្តមាននៃសារធាតុបង្ករណាមួយ ដែលតាមពិតវាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយយើងសោះ។

បច្ចុប្បន្នការព្យាបាលដោយ Allergy Stop កំពុងទទួលបានការពេញនិយមជាខ្លាំងនៅតាមបណ្តារមន្ទីរពេទ្យធំៗជាច្រើននៅលើពិភពលោក ហើយក៏បានមកដល់ភ្នំពេញយើងហើយដែរ គឺមាននៅមន្ទីរសម្រាកព្យាបាលរីជេណឺរេធីវ២១+​ យើងនេះឯង។