សូមស្វាគមន៍! មកកាន់មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលរីជេណឺរេធីវ២១+

ម៉ោងធ្វើការ : ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 7h ព្រឹកដល់ 10h យប់
  ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង : 095 666 990, 069 766 990

Doctor

វេជ្ជបណ្ឌិត ផេង បូរ៉ា
Dr. PHENG Bora

ជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែក

  1. Clinical Cancerology ពីសកលវិទ្យាល័យ Paris-Sud នៃប្រទេសបារាំង
  2. Clinical Hematology and Stem Cell Transplantation ពីសកលវិទ្យាល័យ University of Liege នៃប្រទេសបែលហ្សិក
  3. បញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល Regenerative Medicine ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
  4. បញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល Clinical in HSCT department ពីប្រទេសវៀតណាម

ឯកទេស ស្តារមុខងារសរីរាង្គ ដោយវេជ្ជសាស្ត្រកកើតថ្មី ដោយប្រើកោសិការស្ទីមសែនដើម្បីជួសជុសសរីរាង្គ ខូចខ្សោយ (Regenerative &Stem Cell Therapy)

ជំងឺឈាម ជំងឺមហារីក និងការព្យាបាលដោយផ្សាំខួរឆ្អឹង (Onco-Hematologist & Bone Marrow Stem Cell Transplantation)

ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារ