សូមស្វាគមន៍! មកកាន់មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលរីជេណឺរេធីវ២១+

ម៉ោងធ្វើការ : ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 7h ព្រឹកដល់ 10h យប់
  ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង : 095 666 990, 069 766 990

Doctor

វេជ្ជបណ្ឌិត ឈ្នាង វិចិត្រ
Dr. CHHNEANG Vichet

ឯកទេស ជំងឺសើស្បែក និងឡាស៊ែ Dermatology and Laser Surgery

  1. ផ្នែកថែរក្សាសម្រស់
  2. ផ្នែកម៉ាស្សាស្បែក
  3. ព្យាបាលដោយម៉ាស៊ីន
  4. ជំងឺសើស្បែក