សូមស្វាគមន៍! មកកាន់មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលរីជេណឺរេធីវ២១+

ម៉ោងធ្វើការ : ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 7h ព្រឹកដល់ 10h យប់
  ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង : 095 666 990, 069 766 990

Doctor

វេជ្ជបណ្ឌិត ឈិត គន្ធី
Dr. CHHIT Kunthy

ជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែក សើស្បែក​មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងប្រទេសវៀតណាម

ឯកទេស ជំងឺសើស្បែក និងឡាស៊ែ Dermatology and Laser Surgery

  1. ផ្នែកថែរក្សាសម្រស់
  2. ផ្នែកម៉ាស្សាស្បែក
  3. ព្យាបាលដោយម៉ាស៊ីន
  4. ផ្នែកវះកាត់កែសម្ភស្ស
  5. ជំងឺសើស្បែក