សូមស្វាគមន៍! មកកាន់មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលរីជេណឺរេធីវ២១+

ម៉ោងធ្វើការ : ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 7h ព្រឹកដល់ 10h យប់
  ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង : 095 666 990, 069 766 990

អំពីគ្លីនិក២១

អំពីគ្លីនិក២១

 

 

វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ


 

 

អ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើ

ជាគ្លីនិកដែលឈានមុខគេក្នុងការព្យាបាលតាមបែបវេជ្ជសាស្ត្រកកើតថ្មី (Regenerative Medicine): ព្យាបាលជម្ងឺសន្លាក់ ឆ្អឹង សសៃពួរ ជម្ងឺលើសខ្លាញ់ លើសឈាម ជម្ងឺធាត់លើសទំងន់ ជម្ងឺឈាម និងជម្ងឺមហារីក (Onco-Hematology) ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាវេជ្ជសាស្ត្រចុងក្រោយ។